Consulting – Digital & Strategy

| השירותים שלי |

ייעוץ אסטרטגי לחברות ומותגים גדולים - שרטוט תמונת העתיד של העולם העסקי, שתעזור ללקוחות להבין באופן יסודי איך ייקחו חלק אינטגראלי בעולם המחר.

בניית אסטרטגית פעילות דיגיטלית הנגזרת מהאסטרטגיה העסקית של החברה. בנייה של תוכניות שתכליתן פעילות משותפת עם הלקוחות – כדי שייווצרו יחסים משמעותיים בין המותג לבין הקהלים שלו.

יצירת קונספטים למוצרים ולשירותים דיגיטליים. חשיבה יצירתית על אופציות עסקיות עבור לקוחות כדי למנף את ההזדמנויות בדיגיטל ובפיתוחים הטכנולוגים. עבודה הנגזרת מעבודה רבת שנים עם לקוחות ומעקב אחר טרנדים גלובאליים בתחום זה.

שימוש במקרי בוחן שימושיים מרחבי העולם אספקת תמונת מצב עולמית שמבהירה איך ינהגו הצרכנים בתוצרים ובשירותים של העסק, שירות המבוסס על התפתחות הטרנדים העולמיים ועל האפקט שהם הותירו על עולם העסקים.

חקר הטרנדים המובילים ניתוח מערך הטרנדים העולמיים, גם אלו שבאים באופן ישיר מתוך הקטגוריה המייצגת את התעשייה במסגרתה פועל המותג וגם מהזרמים המקבילים או הדומים לו, ניתוח שמאפשר לעסק למנף את המידע העתיר ולתעל אותו לטובתו בשעת קבלת ההחלטות העסקיות שלו במרחב הדיגיטלי תְלוּי הטכנולוגיה המתקדמת.

זהר אוריין

zohar.urian@gmail.com

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.

Email address